CACIB Mladá Boleslav 14.8.2016 CZ

CACIB Mladá Boleslav 14.8.2016 CZ

Matyáš Jaroslav, Ing.

 

PSI

trída mladých

EXC1, CAJC BARCHAT for Frajanka Pilecek Karel 

EXC2 Yaromir Kain Maria 

VG3 Petrikoff z Bilmy Rozsívalová Olga

 

mezitrída

EXC1, CAC, RCACIB Baltazar Bel Etual Schwarzová Kryštof Renáta 

EXC2, RCAC Hapukan Atomic HAPUKAN Baage Gisela 

 

trída otevrená

EXC1, CAC Klingsors Dajosch Klingsors Baage Gisela 

EXC2, RCAC Honour Over Glory Cínské hedvábí Kupcík Dušan 

VG3 INSTINCT Silent Enigma Tyl Karel

VG4 DONEL Wicari Rajzlerová Katerina

 

trída pracovní

EXC1, CAC Yegor Spirit of the Tsar Kain Maria 

 

trída šampionu

EXC1, CAC, CACIB, BOS OCTAVIAN z Bilmy Hradecká Vladislava

EXC2, RCAC Klingsors Chester Klingsors Baage Gisela 

 

FENY

trída mladých

EXC1, CAJC, BOJ ALPHA SARAH Katemy Krejcí Katerina 

EXC2 FARINA z Palatinu Moravia Mládková Alena

EXC3 CHOCOLATE Nijinski Ballet Kubínová Martina

EXC4 POEZIA ROSSIJ z Bilmy Dudková Martina

 

trída otevrená

EXC1, CAC, CACIB, BOB DUNYASHA Wicari Vondrácková Zuzana 

EXC2, RCAC CHLOÉ LOVE Silent Enigma Krejcí Katerina 

ABS. Alfa Karmazynowy Galop Rozsívalová Olga

 

trída šampionu

EXC1, CAC, RCACIB Eurasia Frajanka Pilecek Karel 

EXC2, RCAC Aida z Brnova Kain Maria 

 

trída veteránu

EXC1, BOV Czernuszka von Snorlax Mládková Alena  


Contact

Karel Pileček